Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en alle andere met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing.