Disclaimer

Algemeen

www.statendam.nl is de website van Statendam Steel Plates. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Statendam Steel Plates.

Statendam Steel Plates besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Statendam Steel Plates is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via statendam.nl gelinkt worden.

Bescherming persoonsgegevens

Statendam Steel Plates gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. (Zie ook onze privacyverklaring.)

Auteursrechten

Statendam Steel Plates houdt het auteursrecht op de via de website van Statendam Steel Plates verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Statendam Steel Plates mag zonder schriftelijke toestemming van Statendam Steel Plates openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

Een aantal foto’s op deze website zijn geplaatst onder copyright van British Airways i360 ©